rus eng tur
  • Main page
  • Sitemap
  • Contacts

Seslendirme ve tahliye yönetmesi sistemleri

Güvenlik sistemleri / Seslendirme ve tahliye yönetmesi sistemleri

İşbu sistemin ana işlevi olağanüstü durumlarda insanları sesle bildirmektir. Bundan başka bu sistem sesli bildiriler, müzik ve radyo programlarının yayınlaması için de kullanılabilir.


Sistem bölgesel prensibine göre (yani seslemdirme alanlarına bölmesi ile) kurulmakta ve program cihaz düzeyinde yangın sinyalizasyon sistemi ile birleştirilmektedir. Yangın olduğunda (veya algoritmada belirlenen başka olağanüstü olay meydana çıktığında) sistem özellikle bu bölde için önceden belirlenmiş sesli bildiriler yayınladığı için tesisin mahallarından düzenli tahliye sağlanmaktadır. 

Fikrinmizce
  • Seslendirme ve tahliye sistemi kapsamlı güvenlik sisteminin zorunlu bir kısmıdır;
  • Her kuruluşun en değerli kaynağı insanlardır;
  • Olağanüstü durumlarda insanların paniğinin ve düzensiz hareketlerinin korunması şirketin güvenliğinin müdürünün öncelikli görevidir.