rus eng tur
  • Main page
  • Sitemap
  • Contacts

Giriş kontrolü ve yönetimi sistemleri

Güvenlik sistemleri / Giriş kontrolü ve yönetimi sistemleri

Ayrı mahallara girişlerin kontrol ve yönetmesi ve personel ve personelin tesiste bulunmasının kontrolü sorununu çözmekte yardımcı olan teknik ve program araçlarının ve eylemlerin komleksi olan giriş kontrolü ve yönetimi sistemleri durumun kontrolünü, düzeni, personelin ve müşterilerin güvenliğini, maddi değerlerin ve bilgilerin sağlamlığı her zaman sağlayabilmektedir..

Sistem hem merkezi yönetimi (bilgisayar yönetimi dahil olmak üzere) ile hem de bağımsız olabilir.

Etkili giriş kontrülü ve yönetim sistemi güvenlik sinyalizasyonu sistemi, CCTV ve mühendislik sistemleri ile birleştirilmiştir.


Fikrimizce
  • Giriş kontrolü ve yönetimi sistemi sadece aygıtlar ve soft değil hesaplı personel hareketlerini yöneten de sistemdir;
  • Yönetici elektronik parça, yürütme tertibatları ve besleme sistemleri gibi ana teknik bileşiklerin etkileşimi ve koordinasyonu sistemin niteliksel ve teknik seviyesini belirlemektedir;
  • Etkili giriş kontrülü ve yönetim sistemi güvenlik sinyalizasyonu sistemi, video izleme ve mühendislik sistemleri ile birleştirilmiştir.