rus eng tur
 • Main page
 • Sitemap
 • Contacts

CCTV

Fikrimizce izleme kapsamlı güvenlik sisteminin ayrılmaz parçasıdır. CCTV ekipmanı sadece gözetime ve görüntü kaydetmesine değil tehlikeli olaylar ortaya çıkınca bütün güvenlik sisteminin tepksisini programlamaya imkan vermektedir.


Modern CCTV aşağıda belirlenen problemleri etkili çözmektedir:

 • Farklı ölçüleri olan tesislerin çevresini ve arazini korumakta;
 • Üretim süreçlerin güvenliğini sağlamakta;
 • Giriş ve taşıt noktalarını kontrol etmekte;
 • Konut, idarehane, depo ve istihsal mahalarında genel güvenliğini sağlamakta;
 • Depoların çalışmasını ve hızlı akan üretim süreçlerini kontrol etmektedir;
 • Tüm sistemi tek kontrol odasından yönetmekte;
 • Uzaktaki ve hareket eden nesnelerin, onların konumunun durumunun otomatik gözetimi;
 • Dış ve iç faktörlerin neden olduğu çeşitli tehlikeleri kaydetmekte ve zamanında önlemektedir.

Fikrimizce

 • Emniyetiniz için CCTV sistemlerinin tüm olanaklarını kullanmayı biliriz;
 • CCTV sadece tesisin emniyetin bozulmasını tespit etmesini ve sonuçlarının yok edilmesini kolay yapmakta değil iyi önleyici tedbiridir;
 • LAN lokal temelinde kurulan modern CCTV (dijital veya karışık) sadece mali masrafları azaltmakta değil teknolojik gelişmenin yeni daha yüksek seviyeye çıkması sayesinde şirkete ek değeri de kazandırmaktadır.