rus eng tur
  • Main page
  • Sitemap
  • Contacts

Güvenlik sistemleri

CCTV
CCTV sisteminin işlevi tesisteki durumun görsel kontrolu ve olayların kaydetmesidir.

Yangın güvenlik sünyalizasyonu 
Güvenlik sinyalizasyonu sisteminin işlevi tesise yasadışı girmesinin tespit edip merkezi güvenlik odasına sinyal vermesidir.
Yangin sinyalizasyon sisteminin işlevi dumanın ve yangının belirtilerini tespit edip merkezi güvenlik odasına sinyal vermesidir

Giriş kontrolü ve yönetmesi
Giriş kontrolü sisteminin işlevi ayrı mahallara girişlerin kontrol ve yönetmesi ve personel ve personelin tesiste bulunmasının etkili kontroldür.

Seslendirme ve tahliye yönetmesi sistemleri
Seslendirme ve tahliye sisteminin işlevi olağanüstü olayın (yangın, kaza vb.) meydana gelmesi ve tahliye yolları hakkında insanlara zamanında duyurmadır.