rus eng tur
  • Main page
  • Sitemap
  • Contacts

Tasarlama

Tasarlama - sistemin nasıl olması gerektiğini tutarlı düşünme ve tasviridir. Tasarlama proje üzerinde çalışmanın mantıken zincirine dahildir:
1. Proje fikrinin belirlenmesi
2. Fikrin hazırlanması ve tasviri - tasarlama
3. Uygulama

Tasarlama üç asıl problem çözmektedir:
1.Projenin uygulanma üzerine koordine edilmiş faaliyet planının hazırlanması için esastır.
2.Proje bütçesinin hazırlanması olanaklı kılmaktadır.
3.Keşifnameyi ve projenin sürelerini gerekçelendirmektedir.

Alfa-Telekom şirketi proje üzerinde tüm çalışma zinciri için sorumluluğu üstlenmektedir.
 
Proje fikrinin belirlenme etabı projenin uygulanma sürecinin önemli kademesidir. İşbu çalışma etabının sonucu Teknik şartnamedir.

Teknik şartname - sistemlerin tasarlanması için çıkış belgesidir.

Teknik şartname ana teknik talepleri, hazırlama için gösterilen ve çıkış belgeleri içermektedir.

Teknik şartname sistemin amaçı, onun uygulama alanı, proje (proje, teknolojik, program vb.) belgelerinin hazırlama safhaları üzere talimatları içermektedir. Bileşim, belgelerin uygulanma süreleri, bir de sistemin ve bu sistemi içeren tesisin özgül özelliklere sistemin işletme koşullarına bağlı olan özel talepleri de teknik şartnameye dahildir.

Teknik şartname genellikle ön araştırmalar ve hesaplara dayanarak hazırlanmaktadır.

Müşteri-uygulayıcı bildirişim bağlamında iletişim aracı olan teknik şartname şunu olanaklı kılmaktadır:
1) her iki taraf için
  • hazır ürün sunmayı
  • hazır ürünü detaylı kontrol etmek (teslim alma testi - deneme)
  • yetersizlik veya yanlışlık yüzünden taleplerin değiştirilmesine bağlı olan hataların sayısını azaltmayı
2) müşteri için 
  • tam olarak neye ihtiyacın olduğunu anlamayı
  • uygulayıcının teknik şartnamede belirlenen bütün koşullara uymasını istemesini
3) uygulayıcı için
  • problemin üzünü anlamak, gelecek sistemin teknik görünüşünü göstermeyi, 
4) projenin uygulanmasını planlayıp yapılan plana göre çalışmayı

NB: Bütün ilgili ve sorumlu kişiler arasında mutabık kalınan ve yazılan hatatasız teknik şartname başarılı proje uygulamasının güvencesidir.

OOO Alfa-Telekom proje bölümünde güncel taleplere, devlet normlarına, Rusya Federasyonu'nda geçerli olan kural ve standartlara uygun olarak hem teknik şartname hem de proje-keşif belgelerini başarılı hazırlayan uzmanlar çalışmaktadır.

İki safhalı tasarlama:

1inci safha. Proje.

2nci safha. Uygulama belgeleri.

Karmaşıklık ve detaylı inceleme ve onaylama zorunluğu yüzünden proje belgelerinin hazırlanmasının bir safhada yapılması doğru olmadığında teknik açıdan karmaşık sistemler için uygulanmaktadır.

Tek safhalı tasarlama:

Uygulama projesi (onaylanmış kısım ve uygulama belgeleri).

Onaylanmış gerekçelere ve yatırımlara dayanarak teknik açıdan karmaşık olmayan sistemler için uygulanmaktadır. İnşaat montaj işleri için kullanılmaktadır.

İşletme belgeleri: 

İletişim sistemleri için hazırlanmaktadır. İletişim tesisin işletme izni alma etabında Rossvyaznadzor'un yerel organlara sunulmaktadır.