rus eng tur
  • Main page
  • Sitemap
  • Contacts

Bakım

Sistemlerin bakımının teknik ekonomik gerekçesi.

Alfa-Telekom şirketi elektrikle besleme ve aydınlatma, güvenlik, iletişim sistemleri ve başka zayıf akım sistemleri gibi çağdaş binaların çalışmasını sağlayan sistemleri kurmaktadır. Tecrübeli olduğumuz için bu ? sistemlerin çalışma prensiplerini anladığımız için sistemlerimizin ve meslektaşlarımız tarafından kurulduğu sistemlerin kalifiye teknik bakımını sunmaktayız. İyi kablo altyapısı iş alanında görünmeyince binanın işletmenin çalışmasında büyük anlam taşımaktadır. Yani konforlu iş, emek etkinliğinin artması ve şirketin güvenliği. Yani işletme masrafların azaltması şirketteki etkileşiminin düzeltmesi müşteri servisinin daha yüksek kalitesi.

Dış faktörlerin etkisiyle oluşan istikrarın kaybı, kablo altyapısının bileşkenleri gibi her açık sistemin özelliği. Sistemimize gelince bu durunda sistemlerin çalışma güçlerinin ve işlemesi bozulmaktadır. Sonuçta mali zararlardan personelin yaşamına tehdite kadar çeşitli tehditlerin meydana gelebilir. Riskleri azaltmak için dış faktörlerin sisteme etkisini kabul edilebilir değere düşürmek gerekmektedir. Asıl bu işlem teknik bakımın ana görevidir.

Her sistem için katı belirli ihtisası olan uzmanlar tarafından yapılan eylemler planı hazırlanmaktadır. Eylemler periyodik ve sistemlerin aksamaya dayanıklılığın güvencesidir. 

Sistemlerin, hem açık hem bilime dayanan olduğundan dolayı sistemin unsurları genellikle ekipmanın arızalanması yüzünden meydana gelen aksamadan yoksun değildir. Bundan dolayı sistemin unsurunun çabuk ve etkili değiştirılmesi teknik bakımın başka bir görevidir.

İşbu sorunu çözmek için bakım yapan şirketin sadece kalifiye uzmanlar değil parçaların depo stoğuna ihtiyacı var. 

Alfa-Telekom şirketinin sunduğu teknik bakım işbu problemlerin bütününü etkili olarak çözmektedir.

Teknik bakımın ücreti, sistemlerin ölçüsüne ve karmaşıklığına dayanarak hesaplamakta kabul edilebilir risklerin düzeyi de hesaba katmaktadır. Kabul edilebilir risklerin düzeyi teknik bakım üzerine eylemler planında belirlenmektedir. İş veren tarafından onaylanmaktadır.

Teknik bakım anlaşmasını akdetmediyseniz sistemim veya elemanının arızaladığında Alfa-Telekom şirketinin ofisine arayınız. Sistemin çalışma gücünü yeniden kazandırmış olacaksınız.

Fakat bu durumda uzmanı beklemeye arızayı bulmaya gerekli olan ekipmanın teslimine sistemin onarımına zaman kaybedersiniz. Uznanın çalışması için çalıştığı saatlere göre ödeyeceksiniz.

Örneğin, data ağının iki günlük boş durması Size kaça çıkar? Arızalı kamera, bunun hakkında suçlu öğrenirse? Yangın çıkarsa? Yangın alarm sistemini teknik bakım anlaşmasının teknik ekonomik gerekçesine dahil etmeyerek.