rus eng tur
  • Main page
  • Sitemap
  • Contacts

Lokal bilgisayar şebekeleri

Haberleşme şebeke ve sistemleri / Lokal bilgisayar şebekeleri

Her büyük kuruluşun (banka, proje enstitüsü vb.) bilgi altyapısının zorunlu öğesi olan lokal bilgisayar şebekesini sunmaktayız. Günümüzde işin güvenilirliği ve korunmuş olması bilgisayar altyapısının çalışmasından ayrılmaz oldu. Şebekenin çalışmasının aksaması direkt mali zararlara yol açmaktadır.

Lokal bilgisayar şebekesi, sınırlı alanda bilgi aktarma altyapısıdır. Lokal bilgisayar şebekesi kuruluşun altyapısının kilit öğesidir. Lokal bilgisayar şebekesinin yardımıyla pekçok birbirinden uzak iş yerinde bulunan donatımı, soft ve bilgileri birlikte kullanan bilgisayarlar birleştirilmektedir. Çalışanların iş yerleri ayrı olmayınca tek bir sisteme birleştirilmektedir. Kullanıcıların sayısı artınca bilgisayar şebekesinin yöneltmesi ve bakımı daha sorumlu ve bileşik sürece dönmektedir. Bu sorumluyu üstlenmeye hazırız.

Fikrimizce

  • Lokal bilgisayar şebekesi nin kaynakların tutumlu kullanmasını sağlaması gerekmektedir. Örneğin, lazer yazıcıları gibi merkezden uzak tertibatlarını bağlanmış olan her iş yerlerinden yönetmektir.
  • Lokal bilgisayar şebekesinin avantajı bilgipaylaşması, soft paylaşmasıdır. Yani bilgilerei merkezi programlara imkanlarına ihtiyacı olan iş yerlerinden tüm şebekenin potansiyeline ulaşma imkanıdır.
  • Lokal bilgisayar şebekesi gelirim oluşturma sürecini etkileyen araçtır.
  • Lokal bilgisayar şebekesi masraf gerektirmektedir. Aracın etkenliğini ve fiyatını optimal kılarak iş verenin biznesinin karlılığının göstergeleri etkilenebilir.