rus eng tur
  • Main page
  • Sitemap
  • Contacts

Korporatif telefon şebekeleri

Haberleşme şebeke ve sistemleri / Korporatif telefon şebekeleri

Müşterilerin devamlı artan isteklerine uygun olan yüksek teknolojik çalışmamaya dayanıklı telefon şebekesi üzerine bütünleşmiş çözümleri sunmaktayız. Geleneksel kablolu telefon şebekesi, çeşitli teknolojileri birleştiren telefon şebekelerinin ve bilgi aktarma şebekelerinin bütünleşmüş sistemleri en önemli sorun olan şirketler için çağdaş teknolojik temelin oluşturmasının çözümüdür.  

Üniversel kullanışlı telefon sistemi kuruluşun faaliyetinin daha etkin hale getirilmesi, uzak mesafelerde bile iç bağlantının oluşturması, şehir hatlarının optimal kullanması, daha işi kontrol, masrafların azalması demektir.

Fikrimizce

  • Korporatif telefon şebekesi abonelerin esnek çok taraflı çabuk ve etkili etkileşimi sağlanması ve güvenlik, sağlamlık, üretkenlik ve genişletme imkanının yüksek kat sayısına sahip olması gerekmektedir.
  • Haberleşme şebekesinin bilgilerin yüksek kaliteli tasvirini sağlanması ve personeli çalışma düzenini husussuyla ofisin sınırlarında yer değiştermesini kısıtlamaması gerekmektedir.
  • Kuruluş için telefon şebekesi gelirim oluşturma sürecini etkileyen veya hatta bu sürece katılan araçtır.
  • Korporatif telefon şebekesi masrafların kaynağidır. Etkililik ve aracın bedeli arasındaki optimal denge müşterinin iş karlılığını önemli oranda etkileyebilir.