rus eng tur
  • Main page
  • Sitemap
  • Contacts

Elektrik ölçme laboratuvarı

Elektrikle besleme sistemi / Elektrik ölçme laboratuvarı

Kapasitesi 1000 V'a kadar olan seyyar elektrik ölçme laboratuvarı elektrik donatımın ve şebekelerin denetlemesini, ölçümünü ve testini yapmaktadır.

Deneme ve testlerin komlpleksini yapmaya hazırız, buna dahil olmak üzere 

  • İzolasyon direncinin ölçmesi;
  • Elektrik ekipmanın yüksek gerilim testi;
  • Kabloların arıza araması ve traslaması;
  • Teknik raporların hazırlanmas, tutanakların verilmesi vb.

Elektrik ekipmanın önleyici denemeleri arızalı veya norm ve kurallara uymayan elektrik ekipmanını bulmak için yapılmaktadır. Bu denemeler de elektrik ekipmanı ile çalışma sırasında meydana gelebilen kazaları ve elektrik hatlarının alevlenmesini önlemek için yapılmaktadır.