rus eng tur
 • Main page
 • Sitemap
 • Contacts

Elektrikle besleme sistemi

Elektrik şebekeleri. Safhalar. Oluşturma.

1. Proje üzerine teknik şartnamenin analizi. Tesisin muayenesi:

 • Teknik şartnamenin taleplerini öğrenmek;
 • İş verenin tesisini ziyaret etmek. Elektrikle besleme gelecek projesine dair iş verenin isteklerini mutabık kalmak ve iş hacminin ilk değerlendirmesini yapmak.

2. Elektrik sistemlerin en avantajlı projesini hesaplamak ve iş verenle mutabık kalmak.

Elektrikle besleme projesinin hazırlanması. Uzmanlarımız iş verenin onayını alıp anlaşma akdedince hemen elektrik çebekesinin tasarlamasına başlayacaktır. Elektrik şebekelerinin tasarlaması iş veren kontrolü altında yapılacağı için iş veren her zaman gerektiğinde değişikler yapabilmektedir.

3. Yapılmış proje üzerinde iş verenle, şebeke şirketleri ve başka kuruluşlarla mutabık kalınmaktadır.

4. Montaj işleri ve tesisin donatması.

Donatım ve yapılan işler üzerine keşif hesaplaması.

Keşifname ve iş programı üzerine iş verenle mutabık kalınmakta.
Donatımı satın almak ve tesise teslim etmek.

5. Devreye sokma ve elektrik teknik ölçmeler (9 Ağustos 2007 tarihli 463 No'lu elektrik laboratuvarının tescil sertifikası)

İzolasyon direncinin ölçmesi
Elektrik ekipmanın yüksek gerilim testi.
Kabloların arıza araması ve traslaması.
Teknik raporların hazırlanmas, tutanakların verilmesi vb.

Uzmanlarımızın yaptıkları işler resmi belgelerin normlarına ve taleplerine uygundur:

 • "Elektrik tesislerinin yapılış kuralları" (7inci baskı);
 • "Tüketicilerin elektrik tesislerini teknik işletme kuralları" (2003 y.);
 • GOST 21.101-97 "Proje ve uygulama belgelerine ana talepler";
 • SNiP 11-01-95 "Tesis ve binalarına dair proje belgelerinin hazırlanma, onaylama düzeni ve bileşimi üzerine talimat";
 • SP 31-101-2003 "Konutların ve kamu binaların elektrik tesislerin tasarlaması ve montajı";
 • CO 153-34.21.122-2003 "Binaların, tesislerin ve sanayi komünikasyonların yıldırımdan korunmanın düzenlenmesi üzerine talimat".

Fikrimizce

Elektrik enerji si gelecekte de insan yaşamının bütün sahalarının teknolojik gelişmesini sağlayan enerjinin ana türüdür. Elektrik büyük mesafelerde iletilebilmekte ışık, termik mekanik ve başka enerji türlerine dönüştürülebilmektedir .

Kaliteli koruyucu aygıtların kullanması malın ve yaçamın sağlam olmasının güvencesi. Sadece bu yetmez. Bundan başka tesisinizde elektrikle besleme sistemlerinin doğru tasarlaması bilgili montajı de gerekmeltedir.
Elektrikle besleme sistemi her işin gerekli gelişme ortamıdır. Bu ortam geniş imkanları olan stratejik biznes aletidir.