rus eng tur
 • Main page
 • Sitemap
 • Contacts

KonseptlerBinaların otomasyonuna ve merkezileştirmesine sadece iki yaklaşım vardır:
 • lokal otomatiğin ayrı unsurlarının bir sisteme birleştirmesini kasteden aşağıdan yukarıya yaklaşımı;
 • binanın otomasyonu ve merkezileştirmesi için önceden seçilmiş tek cıhaz program temelinin kullunmasını kasteden yukarıdan aşağı yaklaşımı
Her iki yaklaşımın özel üstünlüleri, eksikleri ve uygulama alanı var. Bundan başka her birini belirli tesiste tek tek uygulabilmek zordur.

Birinci yaklaşıma göre hazır otomasyon elemanları azami ölçüde kullanmaktadır. Hidrofor tesisi üfleme havalandırma sistemleri gibi mühendislik ekipmanın üreticileri donatımı ile birlikte komple kumanda sistemleri de sunmaktadır. Komple sistemleri standart olmayan elemanlarla tamamlanıp tek bir sisteme birleştirmektedir.

Rusya normlarında yazılan bu yaklaşım teknik sistemlerle belirli bolluğa varmaya kadar optimal sayılmaktadır. Merkezileştirme sistemi sürekli sinyalleri almakta ve aktarmakta, merkezileştirme panoları röle temelinde yapılmaktadır.

Bu çözümün avantajları:
 • projenin düşük fiyatı;
 • şemaların basitliği ve açıklığı.
İşbu sistemin montajı ve ayarlamasını bilgili elektrikçi yapabilmektedir.

Eksikler:
 • kontrol kabloların büyük miktarı;
 • önleyici sinyalizasyonun olmaması, arızanın sinyalı her hangi sistemin artık çalışmamasını göstermektedir;
 • genişletme imkanı düşüktür;
 • düşük güvenilirlik
 • sistemin otodiagnostiği yoktur;
 • son iki faktörlerin sonucu olarak sistemin çalışabilir durumda sürdürmesi için diagnostik ve işletme işlerinin devamlı yapılmasıyla kalifiye bakım gerekmektedir.
Merkezileştirmesi bu şekilde gereken tipik binanın mühendislik ekipmanının azami yapılışı şöyledir:
 • üfleme ve çekici havalandırma sistemleri (5 birime kadar);
 • aspiratör sistemleri (8 birime kadar);
 • duman havanlandırma sistemleri (3 birime kadar);
 • yangın önleyici tamburlara ve asansöre hava basınçlandırma sistemleri (genellikle 1 birim);
 • yangın damperi (büyük miktarı mümkün, 70 birime kadar);
 • duman damperi (3 birime kadar);
 • yangın önleyici hidrofor tesisi veya hidrometrenin sürgüsü;
 • hizmet ve içilir su temininin hidrofor tesisi.
Mühendis donatımın miktarı büyükse merkezileştirme sisteminin günenilirliğini yitirdiği için bunun gibi çözümler teknik açıdan anlamsızdır. Sistem tarafından verilen bilgiler doğruluğu kaybetmektedir. Merkezileştirme sisteminin arızalanma sıklığı mühendislik sistemlerinin arızalanma sıklığını aşabilmektedir. İşletme masraflarını bile hesaba katmayarak standartdışı panoların ve büyük müktarda kablonun maliyeti yukarıdan aşağı prensibine göre çalışan merkezileştirme sistemini kurulma masraflarını aştığı için ekonomik açıdan de anlamsızdır.

İkinci yaklaşıma göre mühendislik donatımının üreticileri tarafından teslim edilen otomasyondan dönüp otomasyon sistemlerinin tanınan üreticinin bileşiklerinden oluşan binanın otomasyon sistemini seçilmektedir. Piyasada binaların otomasyonu ve merkezileştirme komple sistemlerini sunan bir sürü çözüm bulunmaktadır. Her sistem şunlardan oluşmaktadır:
 • özel SKADA sistemi;
 • veriler aktarma şebekesi;
 • alt düzey regülatörler;
 • detektörler ve yürütme mekanizmaları.
Binada kurulan bu sistem bütün mühendislik sistemleri kapsamaktadır. Bunun gibi otomasyon ve merkezileştirme sisteminin yapısı içinde bulunuan bütün mühendislik donatımına hizmet eden havalandırma odaları, pompa odaları ısıtma merkezleri gibi teknik mahallarda kurulan kuvvetli regülatörleri olan panolardan kuruludur. Bu panoların regölatörleri bilgileri direkt detektörden alıp mühendislik sistemlerin mekanizmasını yönetmektedir. Bütün regülatörler tek interface yoluyla direkt dispetçörün iş yerine bağlıdır. Bunun gibi merkezileştirme sisteminin yapısı mümküm olan sistemlerden daha basit oluyor. Pompa tesisleri, kazanlar, soğutma makinaları (çillerler) ve yönetmenin bileşik algoritmalarını veya güvenlik işlevlerini sağlayan otomasyonu olan bazı özel makine takımları hariç. Bu tür ekipmanın üreticileri genellikle kendi benzersiz interfaceleri tasarladığı için otomasyonun her üreticisinin kendi merkezileştirme sistemine bağlaması için özel interface kartların koleksyonu vardır.

Yukarıdan aşağıya çözümünün avantajları:
 • merkezileştirme sisteminin kısa zamanda kurulması. Şebekenin oluşturması, dispetçör bilgisayarının monitorunda bilgilerin gösterilmesi, olay tutanaklarının tutması SKADA sisteminin ayarlamasıyla yapılmaktadır;
 • dispetçöre aktarılan bilgilerin güvenilirlşği yüksektir, lokal regülatörlerin sahip olduğu bütün bilgiler otomatik olarak iş yerinde görülmektedir;
 • otomatik tutanaklama, hem mühendislik sistemlerini çalışmanın hem de operatörlerin ellemlerinin trend ve arşivi tutunmaktadır;
 • aşınmayı hesaba katma ve teknik bakımı planlama işlevleri;
 • regülatörleri sırayla veya halkayla geçen sadece tek kablodan oluşan merkezileştirme şebekesine giden masraflar azdır;
 • şebekedeki regülatörlerin sayısının neredeyse sınırsız artırma imkanı ve genellikle büyük olan regülatörlerin genişletme imkanı, büyük binalar için yeterli çebeke döşemenin uzunluğu ve yüksek bilgi aktarma hızı;
 • iyi gürültüden korunma, ayrı regülatörler çalışmayınca şebekenin çalışma gücü değişmez, genellikle de regülatörlerin şebekeye sıcak bağlanma imkanı vardır;
 • şebekenin kopma durumlarında regülatörler çalışmaya devam etmektedir;
 • ayrı mühendislik sistemlerinin otomasyonlarından yerel prensibe dayanan sistemlere olasılı geçidi, örneğin kule şeklinde olan binalarda katta bulunan bütün mühendislik sistemlerin elemanlarını regülatör tarfından yönelttiği kat kat otomasyon
 • bir üreticilerin ekipmanlarla kurulan sistemin bileşiklerin listesi kısa olduğu için otomasyon ve merkezileştirme sisteminin teknik bakımı ve işletmesi kolaylaştırmaktadır;
 • sistem şirketin servis mühendis merkezlerin şebekesibe bakım için verilebilir.
Eksikler:
 • otomasyon projesinin tasarlamasına daha çok zaman ve mali masraflar (buna karşılık merkezileştirme sistemi parasız ek olarak);
 • bir şirket yerine iki şirket çalıştığı için mühendislik sisteminin montaja başlamadan devreye sokmaya kadar süre daha uzundur;
 • montaj işlerinde teknik gözetimin daha yüksek seviyesi ve müteahhitler arasında işbirliği istenmektedir.

En büyük binaların merkezileştirme yapıldığında kühendislik sistemlerinin merkezileştirmenin ekonomik etkililiği olaylığı, güvenilirliği açısından başka hiç bir çözüm bu çözümle bir olmaz.