rus eng tur
 • Main page
 • Sitemap
 • Contacts

Otomasyon

Halihazırda ofis, spor, eğlence, kamu-öğretim komplekslerini, konutları, otoparkları be başka tesisleri içeren binaların inşaatı daha yaygın olmaktadır.

İnsanın hayati etkinliği için konforlu koşulları sağlamak için bileşik havalandırma, klimatizasyon ve ısıtma sistemleri kullanmaktadır. Bundan başka binada aydınlatma, yangın önleyici sistemleri, su tesisatı ve kanalizasyon, isi temini sistemi, güvenlik sistemi ve başka sistemler çalışmaktadır.

İşbu sistemlerin güvenli ve emniyetli işletmesi için otomasyon ve merkezileştirme gereçleri kullanmaktadır. Bu gereçler sayesinde bakımın ? enerji sarfiyatın azaltığından ve ekipmanın daha güvenilir çalıştığından dolayı masrafların azaltması ve üretim süreçlerinin optimal olması sağlanmaktadır.

Entegrasyon

Otomasyon ve merkezileştirme sistemlerinin yardımıyla aşağıdaki mühendislik, bilgi ve komünikasyon alt sistemleri tek yönetim sistemine birleştirilmektedir.

Mühendislik sistemleri:
 • elektrikle beslemenin korunma, gerilim farkının kontrolü ve koruma sistemleri ve yedek elektrikle besleme sistemleri;
 • havalandırma, klimatizasyon ve ısıtma sistemleri dahil olmak üzere binadaki iklim yönetim ve kontrolü;
 • su sağlamanın kontrol ve yönetim sistemleri;
 • aydınlatma kontrol ve yönetim sistemleri.

Bilgi ve komünikasyon sistemleri:

 • telefon sistemi (Otomatik telefon santralı, internet telefon sistemi);
 • televizyon radyo yayın şebekesi;
 • tesisin birleşik bilgisayar şebekeleri.

Bütünleşmiş güvenlik sistemleri:

 • yangın güvenlik sinyalizasyonu;
 • CCTV;
 • giriş kontrolü;
 • çevre koruması;
 • otomatik yangın söndürme.

Bununla birlikte bina otomasyon sistemleri şu üç bileşikten kuruludur: 

1. komünikasyon ve kablo sistemleri;
2. uygulama ve ? cıhazlar;
3. sistemi yöneten programlama ortamı.

Bilgili çözümler

Mühendislik sistemlerinin kompleksinin otomasyonu masraflı olduğu için Alfa-Telekom müşterilerle çalıştığı zaman iş verenin ihtiyaçlarına göre ekonomik açıdan en uygun çözümü bulmakta yardımcı olmaktadır.

Şirketimiz binanın mühendislik sistemlerinin otomasyon üzerine doğru çözümleri seçtiğinde şunu kılavuz edinmekteyiz:

 • normların, geçerli olan standartların doğru hesaplanması;
 • güvenlik sistemlerinin bileşiklerini değerlendirme;
 • maddi nesneleri ve mali kaynakları koruma üzerine örgütsel-teknik tedbirlerin değerlendirmesi;
 • öngörülen koruma tedbirlerinin düzgünlüğün analizi;
 • mali değerlerinin korumasını sağlayan tedbirlerin sistemlerin değerlendirilmesi ve tasarlaması;
 • bilgilerin korumasını sağlayan sistemlerin ve tedbirlerin hazırlanması.

İşimizde şu hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır:

 • binanın işletme sırasında para tasarrufu;
 • binada süren işlerin konforlu yapılmasının sağlaması;
 • tesisin bilgi altyapısının kurulması, bilgi güvenliğinin, bilgi sistemlerinin güvenilirliğive üretkenliğinin sağlanması;
 • binanın hizmet ve altsistemlerin olağanüstü olayların meydana gelmesini önleme ve olağanüstü olaylarda mali zararları önleme veya azaltma kabiliyeti.

Halihazırda Alfa-Telekom binaların otomasyon sorunu kapsamlı çözmekte ve binanın mühendislik donatımının sistemlerinin kompleksi üzerine teknik sorunları çözen integrasyoncu rolü oynamaktadır.