rus eng tur
 • Main page
 • Sitemap
 • Contacts

Otomasyon ve merkezileştirme

Otomasyon ve merkezileştirme sistemlerinin işlevi aşağıda belirlenen teknolojik alt sistemler için mühendislik donatımının yöntmesini düzenlemek ekipmanın halini ve binadaki mikroikliminin parametrelerini kontrol etmek ekipmanın halini ve ayarlanan parametrelerini göstermektir:
 • havalandırma ve klimatizasyon sistemleri;
 • dumandan korunma sistemleri;
 • elektrikle besleme sistemleri;
 • aydınlatma sistemleri (acil, gizleme, dış aydınlatma);
 • ısı temini, ısıtma ve sıcak su temini sistemleri;
 • soğutma sistemleri;
 • soğuk su temini ve su arıtımı sistemleri;
 • kanalizasyon sistemleri;
 • yol, merdiven ve çatıların ısıtma sistemleri vb.
Sistemi kurmanın hedefleri:
 • binada mikroiklim prametrelerini ve teknolojik ekipmanın gerekli olan çalışma rejiminin kaliteli korumasını sağlamak;
 • mühendislik ve teknolojik donatımın bakımının kalitesini ve etkililiği artırmak;
 • kullanılan donatımın güvenilirliğini sağlamak, kazaları önlemek, kazaları arama, yayılmasını önleme ve gidermeye harcanan vaktini kısaltmak;
 • enerji kaynaklarını rasyonel sarfiyat rejimini saptamak, enerji masraflerını azaltmak.
Sistemler işbu genel görevleri görmektedir:
 • mühendislik donatımının çalışma rejimini ve ayarlanan parametreleri belirlemekte;
 • kontrol altında bulunan mühendislik donatımının (pompalar, vanalar, sürgüler vb) bütün mekanizmalarının otomatik kontrolü, donatımın fiili durumu hakkında verilerin dispetçör odasında görüntülenmesi;
 • çeşitli mühendislik donatımı sistemlerinin makineler takımının ve ayrı cıhazların (klimalar, aspiratörler, pompalar, damperler vb.) uzaktan kumandası;
 • kazaları otomatik olarak bulmak bu durumlarda donatımı kurtarmak ve kazadan çıkışı bulmak için faaliyete geçmek;
 • acil ve ikaz sinyallerini otomatik olarak dispetçör odasına aktarmak, bu sinyalleri kaydetmek;
 • mühendislik donatımın çalışmasını etkili ve çabuk kontrol etmek ve yönetmek için bir de acil ve acil öncesi olayları önlemek için dispetçörün ihtiyacı olduğu parametleri ölçmek;
 • Mühendislik donatımın normal çalışma şartlarını bir de mahallarda konforlu koşulları sağlamak için ısı ve basınç regülatörlerinin ayarlanan damperlerin yardımıyla sıcaklık, basınç ve başka parametrelerini ayarlamak.
Sistemlerde otomatik kumanda ve kontrol dışında aşağıdaki yönetim türleri öngürmektedir:
 • direkt kuvvetli akım dolaplarından ayrı cıhazların yerel kumandası, «yerel - о - uzaktan kumanda» yönetim rejiminin seçimi bu dolaplarda bulunmakta olan anahtarların yardımıyla yapılmaktadır;
 • bazı vana ve sürgülerin el kumanda tablosunda yerel yönetimi;
 • bazı ayrı cıhazların dispetçör tablosundaki bilgisayardan el uzaktan kumandası.