rus eng tur
 • Main page
 • Sitemap
 • Contacts

Çelyabinsk ve Çelyabinsk Oblastı hakkında

Çelyabinsk - Rusya'nın en büyük sanayi ticaret-mali bilim ve kültür merkezlerinden biri, Çelyabinsk Oblastı'nın başkentidir.

Coğrafi konumu: Ural Dağları'nın güney doğusunda, Moskova'dan 1919 km mesafede bulunmaktadır.

İklim koşulları:
ılıman kuşak;
kara iklimi;
Ocak ayı ortalama hava sıcaklığı -13.3°Ñ;
Temmuz ayı ortalama hava sıcaklığı +22°Ñ.
Nüfus: 1081200 kişi.
Zaman dilimi: UTC+5
Şehir başkanı: Yureviç Mihail Valeryeviç
İdari taksimat: 7 bölge (Leninskiy, Kalininskiy, Kurçatovskiy, Traktorozavodskoy, Metallurgiçeskiy, Sovetskiy, Tsentralnıy).

Çelyabinsk ilginç tarihi ve ilginç bugünü olan büyük bir şehirdir. Projemizin sayfalarında faydalı ve ilgi çekici bilgi bulabilirsiniz. Böylece tatili veya iş gezinizi unutulmayacak seyahata dönüştürebilirsiniz!
Çelyabinsk Oblastı 17 Ocak 1934 yılında kurulmuştu.
Çelyabinsk Oblastı'nın yüzölçümü 87,9 bin km2, yani ülkenin % 0,51'idir. Bu açıklıklarda 3603 300 kişi, tam olarak her kilometrekarede 41'er kişi yaşamaktadır.
Oblastın 24 bölgesi, 12 kent bölgesi, oblastına bağlı olan 20 kent ve 32 iş kasabası vardır.
Oblast Güney Urallar'ın doğu yamaçlarında ve bitişik Zayralskaya çukurel bulunmakta, kuzey batıda Ural Dağları'nın kısmını da kaplamaktadır. Oblastın Başkurdistan Cumhuriyeti, Sverdlovsk Oblastı, Kurgan Oblastı ve Orenburg Oblastı, Kazakistan ile sınırları vardır.

Oblastın şehirleri:

 • Çelyabinsk
 • Aşa
 • Bakal
 • Verhniy Ufaley
 • Yemanjelinsk
 • Slatoust
 • Karabaş
 • Kartalı
 • Kasli
 • Katav-İvanovsk
 • Kopeysk
 • Korkino
 • Kusa
 • Kıştım
 • Magnitogorsk
 • Mias
 • Osyorsk
 • Plast
 • Satka
 • Snejinsk
 • Trehgornıy
 • Troizk
 • Ust-Katav
 • Çebarkul
 • Yujnouralsk 

Üretim, bilimsel ve teknik potansiyele göre Çelyabinsk Oblastı Rusya Federasyonun en gelişmiş idari bölgesinden biridir. Çelyabinsk Oblastı Rusya'nın idari bölgeleri arasında sanayi üretimi hacmine göre 7inci, gayrisafi bölgesel ürün üretimine göre 13üncü (toplam gayrisafi bölgesel ürünün % 1,8inden fazla)ve kişi başına ürün üretimine göre ilk beşte yer almaktadır.

Oblast Ural ekonomik bölgesinde sanayi üretim hacmine göre 3üncü, kurulan konut miktarına göre 1inci, bütçe sistemine vergi gelirinin artış hızına göre 1inci yer almaktadır. 1,5 milyon kişi veya Oblast halkının % 40,7si ekonominin çeşitli dallarında istihdam edilmektedir.
Çeşitli hammadde kaynaklarına sahip olduğu ve Ural'ı Rusya'nın merkez kısmı, Sibirya ve Kazakistan ile bağlayan en önemli yolların kavşağında bulunduğu için Çelyabinsk Oblastı'nın ekonomik-coğrafi ve stratejik konumu avantajlıdır.
Demiryolu ağının yoğunluğu 1000 metrekarede 43,9 kilometredir. Karayolu ağının yoğunluğu 1000 metrekarede 174,3 kilometredir. Sert satıhlı yolların uzunluğu Ural'daki ortalamasından üçte bir fazladır. 
Metalurji, makine ve maden işleme, yakıt-enerji, inşaat ve tarım-sanayi komleksleri olmak üzere işkolu kompleksler ekonominin temelidir.

Demir çelik sanayii

Çelyabinsk Oblastı Rusya bölgeleri arasında demir çelik sahasında lideridir. Çelyabins Oblastı'nın metalürji fabrikaları Rusya'da üretilen hadde metalın % 26,8i çeliğin % 25,9u ve çelik boruların % 14,4ü üretmektedir. Demir çelik sanayii sahasında 28 büyük ve orta fabrika çalışmaktadır. Fabrika arasında «Magnitogorskiy metallurgiçeskiy kombinat», «Meçel», «Çelyabinskiy elektrometallurgiçeskiy kombinat»; Uralbölgesinde bulunan metalurjik fabrikalar (Zlatıustovskiy metallurgiçeskiy kombinat», «Aşinskiy metallurgiçeskiy kombinat», «Kombinat «Magnezit» (Satka şehri), Satkinskiy çugunno-plavilnıy zavod»); boru ve metiz üretimi yapan fabrikalar («Çelyabinskiy truboprokatnıy zavod», «Magnitogorskiy metizno-metallurgiçeskiy zavod», «Minyarskiy metizno-metallurgiçeskiy zavod»).

Demirdışı metaller sanayii

Oblast'ın demirdışı metaller sanayii bakır, çinko ve nikel üretmektedir. Nikel ve kobalt Verhniy Ufaley şehrinde üretilmektedir. Bakır Karabaş ve Kıştım'ın fabrikalarında, çinko Çelyabinsk Elektrolit Çinko fabrikasında üretilmektedir. Oblast'ın demirdışı metaller sanayii Rusya'da üretilen çinkonun %100ü ve rafine bakırın ezici kısmını karşılamaktadır. Demirdışı metaller sanayiinda çalışan fabrikalar aşağıda belirlenen gruplara ayırıyor: madencilik («Aleksandrinskaya gornorudnaya kompaniya», Yujurajzoloto»); nikel ve kobalt üretimi («Ufaleynikel»); çinko üretimi («Çelyabinskiy tsinkovıy zavod»); bakır üretimi («Karabaşmed», Kıştımskiy mednoelektrolitnıy zavod»); elektrot üretimi )»Çelyabinskiy elektrodnıy zavod»). Baş rolü bakır, çinko, nikel ve ellektrot üretimi oynamaktadır.

Makine ve maden işleme sanayii

Makine ve maden işleme sanay Çelyabinsk Oblastı'nın ekonominin önde gelen dallarından biridir. Bu dalın endüstri üretimin genel hacminde özgül ağırlığı % 14. Makine sanayii kompleksinde araba sanayii (% 25,3), traktör ve tarım (14,1) sanayileri, tezgah sanayii, alet sanayii, metalürji, yol-inşaat ve belediye, maden ocağı ve maden sanayileri yer almaktadır. Ağır makine sanayii, dağ-metalürji donatım vagon tramvay vagonları olmak üzere traktör, kamyon ve yol makinelerin üretimi baş rolü oynamaktadır.
Kolda 105 makine fabrikaları, metal konstrüksiyonları ve mamuları üreten 17 fabrika ve 37 onarım-mekanik işletme çalışmaktadır.

Yakıt ve enerji kompleksi

Güney Ural'ın güçlü sanayi sadece yakıt ve elektrikle iyi sağlanmış olduğu takdirde normal olarak çalışabilir. Oblast'ın arazinde bulunan yakıt sanayii Çelyabinsk linyit ocağı temeli olan kömür dalıdır.Kömürün baş tüketicileri termik elektrik santralları ve sanayi kazan bölgeleri, kamu hizmetleri ve halktır. Yakıt ve enerji kompleksi elektrik enerji endüstrisi, kömür sanayii, yakıt sanayii, ana boru hatlarını içine almaktadır. Oblasttaki fabrikaların enerji tüketimi büyük olduğu için enerji tasarruflu teknolojilerin uygalanması için geniş perspektifler vardır. Oblastın yakıt tüketimi yapısında kömür ve doğal gaz ana yer tutmaktadır. Doğal gaz ve petrol ürünleri ihtiyaçları tamamen başka bölgelerden getirilerek karşalaşılmaktadır.

İnşaat kompleksi

İnşaat kompleksi hem inşaat hem de inşaat malzemelerin, inşaat parçalarının ve yapılarının üretimi içine almaktadır. Oblast'ın gayrisafı sanayi toplam hacminde bu dalın payı % 2,6, hem de inşaat kompleksinin tesisleri sadece Oblast'ın ihtiyaçları değil ülkenin başka bölgelerin ihtiyaçlarını da karşılaşmaktadır. 
Hafif endüstri ve gıda endüstrisi
Hafif endüstri ve gıda endüstrisi bilhassa un, deri-ayakkabı, dikiş ve dokuma fabrikaları tarafında temsil edilmektedir. Piyasanın yeni koşullarında Oblast'ta birçok et ve süt işleyen, peynir üreten küçük dükkan, ekmek fırını açıldı.
Oblast'ın Rusya'da, BDT ve başka ülkelerde ortaklarla gelişmiş ekonomik ilişkileri var.
İhracat'ın temelini demir ve çelik, demirdışı maden ve makine sanayii'nin ürünleri oluşturmaktadır.
İthalatta tüketim malları ile birlikte makine ve ekipmanın payları büyüktür.
Çelyabinsk Oblastı Rusya'da ihracat hacmi ile 6ncı ve en elverişili yatırım koşullarını olan bölgeler arasında 5inci yer almaktadır.