rus eng tur
  • Main page
  • Sitemap
  • Contacts

Toplumsal faaliyet

Şirket hakkında / Toplumsal faaliyet
Biz, OOO «Alfa-Telekom»un kurucuları, yurtseverlik ve ayık yaşam tarzına dayanan etkin toplumsal durumunda bulunmaktayız. Bu görüşlerimizi aktif olarak yaymaktayız.

Çelyabinsk bölge toplumsal örgütü «Çelyabinsk Ayık» 2007 yılında kurulmuştu. İşbu örgüt 20 yıldan daha uzun tarihi olan «Ayık Çelyabinsk» toplumsal kuruluşunun halefidir. Birçoğu gençler, Çelyabinsk'in ve Çelyabinsk Oblastı'nın yüksek okul gençliği ve çalışan gençliği, psikoloji, narkoloji, sosyoloji ve eğitbilim uzmanları grubu bu kuruluşun etkin üyeleridir. bu kuruluşun şübeleri Çelyabinsk Oblastı'nın birçok şehir ve bölgelerinde bulunmaktadır.
 
Kuruluşun faaliyet hedefleri aşağıda belirlenmektedir:

1. Her insanın, ailenin ve genel olarak toplumun ayık yaşam tarzını yerleşmek ve korumaktır.
2. Sağlıklı ayık yaşam tarzı hakkında bilgi vermektir.
3. Toplumda ayık dünya görüşünü ahlaklığı biçimlemek, kültür mirasını ihya etmektir.
4. Toplumu alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığından kurtarmaktır.

Kurucular:
«Alfa-Telekom» şirketinin kurucusu ve genel müdürüdür Denis Aleksandroviç Seyma.

Andrey Aleksandroviç Seyma 2007 yıldan itibaren «Çelyabinsk Ayık» Çelyabinsk bölge toplumsal örgütünün yönetim başkanıdır, 2008 yıldan itibaren Ural federal bölgesinin Halkın Ayıklığına Mücadele Birliğinin üyesi, Çelyabinsk Oblastı Yasama Meclisinin Gençlik kamu odasının üyesidir. Kamu odası tarafından «Dünyada hayat adına» madalyası verilmişti.

Faaliyetin ana yönü Çelyabinsk'in, Çelyabinsk Oblastı'nın ve başka bölgelerin (Başkurdistan Cumhuriyeti, Kurgan bölgesi Oblastı vb.) okul öğrencileri ile çalışmaktır.

Örgütün ana projesi olan «Ayıklık dersleri»nin hedefi günümüz sosyal jeopolitik ekonomik ve başka bilgilere dayanan yurtseverlik segmeni ekleyerek okul programını tamamlamaktır.

İşbu proje alkol sigara ve uyuşturucu kullanmasıyla ilgili sorunları çözmeye yöneliktir. Rusya yerli halkının yüksek ölüm oranı, yüksek suç oranı, toplumun uyuşurucu kullanması, düşük sağlık seviyesi, alkol ve uyuşuturcu kullanması yüzünden meydana gelen zararı tazmin etmek için devletin büyük masrafları bu sorunlar arasındadır.

Projenin hedefleri:
  • Okul öğrencilerinin psikoaktif maddelerin kullanmasını azaltmak;
  • Ayık ve sağlıklı yaşam tarzının popülerliğini yükseltmek;
  • Okullarda narkomani karşı önleyici tedbirler almak;
  • Gençleri sosyal anlamı olan okul dışı faaliyete çekmektir.

Projenin sosyal etkisi:

1. Uyuşturucu alkol sigara kullanan gençler bu konu ile ilgili bilgilere sahip olup bu kötü alışkanlıkları bırakabilirler.
2. Alkol ve sigara kullanmaya başlayabilen yada kullanmayı devam edebilenler bunu yapmamak için gerekli kanıtları bulabilirler.
3. Sayısı az olan kullanmaya başlamayanlar bunu yapmamanın gerektiğini anlayıp nedenleri de bilecekler.
4. Çocuklar gerçek yurtseverliğin nasıl olduğunu (ülkemizin yıkıldığını) görebilecekler ve «Gençlik ayık Rusya için» gençlik hareketinde sosyal etkinliğin potansiyelini keşfedebilirler.
5. Öğretmenler yeniyetmelerle çalışmak için yöntemsel yardım ve gönüllülerin aracılığıyla psikoloji destek almaktadırlar.

Genel olarak:

a) Toplumda ayık yaşam tarzını norm olarak gören sosyal tabakasını oluşturmak;
b) Demografik sorunların çözmek;
c) Suç oranın azaltmak;
d) Genel sağlık seviyesinin artırmak vb.

Projenin boyutları: Çelyabinsk'in ve Çelyabinsk Oblast'nın 500 den fazla öğrenci her eğitim ayı ayık ve sağlıklı yaşam tarzını yaygınlaştıran eylemlere katılmaktadır.

«Çelyabinsk Ayık» Çelyabinsk bölge toplumsal örgütünün işbirlik sahaları

Örgüt aşağıdaki kuruluşların desteğiyle çalışmaktadır:

Çelyabinsk Oblastı'nın Eğitim Bakanlığı;

Çelyabinsk Oblastı'nın Gençlik Politikası Genel Müdürlüğü;

Çelyabinsk Yönetimi, Çelyabinsk Oblastı'nda bulunan başka şehirlerinin yönetimi

Çelyabinsk Oblastı'nın Yasama Meclisinin Gençlik, Beden eğitimi ve Spor Komitesi

Rusya Federasyonu Federal dairesinin Çelyabinsk Oblastı'nın Uyuşurucu Kontrol Müdürlüğü

Etkin katılması ve mali yardımı için «Nikos» hayır kurumunu özellikle teşekkür etmekteyiz. 

Çelyabinsk Ayık örgütü çeşitli kamu kurumları ile işbirliği yapmaktadır.

Kronoloji:

Nisan 2006 - Kiev şehrinde düzenlenmiş olan Avrupa Gençlik Ayıklık Kurumunun «Active: friendship, temperance, peace» forumuna katılmıştı.

21-23 Ocak 2006 - Çebarkul'da düzenlenmiş «Gençler ortamında uyuşturucu karşı eğitim» seminerine katılmıştı. Seminer profesör V.G. Jdanov ve profesör A.N. Mayurov tarafından yönetilmişti.

1-7 Temmuz 2006 - Yelançik gölünün kıyısında Ayıklık hareketinin okullar arası toplantı düzenlemişti. 22-24 Ocak 2007 tarihinde Çelyabinsk'te Çelyabinsk'in yönetimi ve «Rus kultur merkezi» Çelyabinsk bölgesel kamu kurumu ile birlikte «Gençler arasında uyuşturucu karşı eylemler» semineri düzenlenmişti. Seyirci olarak Federal uyuşturucu kontrol dairesi, Eğitim Müdürlüğü, Gençler İşleri Müdürlüğü, Beden eğitimi ve Spor Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Gelişme Müdürlüğü olmak üzere başka müdürlüklerin temsilcileri davet edilmiştiler. Seminere öğretmenler, psikologlar, okul anaokul ve şehrin spor kurumlarının sosyal görevlileri, kütüphane, poliklinik ve hastahanelerin personeli, yüksek okul öğrencileri ve başka kişiler katılmıştı. Seminere toplam 600 kişi katılmıştı. 

Şubat 2007 - «Gençler arasında narkomaninin ilk korunması» proje başlatılmıştı. İşbu proje üçüncü olup valinin ödülü almıştı.

Projenin uygulanması sırasında kurumun üyeleri 69, 127, 93, 123, 55, 64, 39, 155, 52, 48, 106, 101, 15, 62, 19, 104, 81, 18, 86, 84, 17, 117, 83, 53, 77 No'lu okullarda örencilerle pek çok görüşme düzenlenmişti. Bununla birlikte Çelyabinsk Devlet Üniversitesinin okullar arası yöntemsel merkezinde «Üniversite sınıfları», Çelyabinsk Montaj kolecinde (3-4 sınıf), 8 No'lu Meslek Teknik okulunda (birinci sınıf), Güney Ural Devlet Üniversitesinde (ikinci sınıf), Çelyabinsk Müzik Enstitüsünün orta okulunda, Metallurgiçeskiy bölgesinin İçişleri Bakanlığının Ceza ve Yürütme Müfettişliğinde, Çelyabinskin ergin olmayan hükümlüler için cezaevinde. Çelyabinsk oblastına giderken kurumunun üyeleri Kundravı, Misyaş, İşalino köylerindeki okulları ziyaret ettiler, Kuluyevo'da görüşme yaptılar, Olağanüstü Durumları Bakanlığının asker birliğini de ziyaret ettiler.

Haziran 2007 - Çelyabinsk'in ayrı bölgelerinde Sağlık Günlerinin düzenlenmesine katılmıştı.

1-7 Temmuz 2007 - Yelançik gölünün kıyısında Rusya ve BDT'nin ayıklık hareketinin 18inci yıllık okullar arası toplantınıdüzenlenmmişti.

Temmuz 2007 - Seliger-2007 Rusya gençlik eğitim forumuna katılma. Forumda psikoaktif madde kullanmasının sağlık ve sosyal yönleri ile ilgili bilimsel yaklaşım, araştırma ve bulgulara bakış ve uygulaması üzerine «Ahlaki demografik ve ekonomik krizi yenme aracı olarak narkomaninin korunması» adında seminer düzenlenmişti.

«NAŞİ» hareketinin yuvarlak masa görüşmelerine katılma, başka bölgelerin ayık gençleriyle tanışmıştı. 

20-25 Ağustos 2007 - Kazakistandaki ayıklık hareketinin birinci uluslararası toplantısına katılmıştı.

2008 yıl - Çelyabinsk Oblastının Yasama Meclisinin Gençlik Odasında iki temsilci.

8-11 Şubat 2008 - Çelyabinsk'te «Gençlik ayık Rusya içindir» bölgeler arası toplumsal hareketinin dördüncü toplantısı düzenlenmişti. Toplantıda Rusya'nın (Moskova, Novosibirsk, Çelyabinsk, Nijnekamsk, Barnaul, Abakan, Ekaterinburg vb) ve Kazakistan'ın 15 şehir temsil edilmişti.

2008 yılın Şubat ayı - Ayık Ural Birliğinin konferansına katılmıştı (N. Tagil şehri)

Nisan 2008 - 8 Nisan 2008 - Çelyabink başkanının ulusal kültürel ve dini sosyal birlikleri ile işbirliği eşgüdüm kurulunun toplantısına 15 Nisan 2008 Sovetskiy bölgesinin yönetiminin Gençlik kurulunun toplantısına 16 Nisan 2008 tarihinde Kurçatovskiy bölgesinde «Sağlıklı yaçam tarzı için» yuvarlak masa toplantısına 29 Nisan 2008 tarihinde «Ailenin ve toplumun ekonomik sosyal istikrarın ve manevi ahlak sağlığının temeli olarak çokuluslu Çelyabinsk» adlı konferansa katılmıştı. 

2008 yılında Seyma A.A. Çelyabinsk Oblastı'nın Kamu Meclisi tarafından «Dünyadaki hayat adına» madalyası verilmişti.

2008 yılında sosyal videolar yarışmasında birinci ve ikinci yer almıştı.

2008 yılında Çelyabinsk Oblastı'nda düzenlenen Uyuşturucu kontrolu federal servisi müdürlüğü tarafından düzenlenenmiş medeni inisiyatifler forumuna katılmıştı.

Haziran 2008 - Çelabinsk'in bölgelerinde Sağlık Günlerinin düzenlenmesine katılmıştı. 

1-7 Temmuz 2008 - Rusya'nın ve BDT'nin Ayıklık hareketinin Elançık gölünün kıyısında 19uncu okullar arası toplantının düzenlenmesi.

5 Temmuz 2008 - «Gençler ayık Rusya içindir» toplum hareketinin bölgeler arası 5inci toplantısınn düzenlemesi.

Ağustos 2008 - «Gençler nefes alsınlar» eylemi düzenlenmişti.

Eylül 2008 - «Ayıklık dersleri» projesi başlıyor

4-5 Eylül 2008 - şehir yönetimin tarafından düzenlenmiş «Kamu birlikler festivalı»na katılmıştı, «Gençler nefes alsınlar» adında yuvarlak masa toplantısı düzenlemişti.

10 Eylül - Tsentralnıy bölgesinin yönetiminin (gençler kurulunda) yuvarlak masa toplantısına katılmıştı.
 
Sigarasız Rusya adlı birinci açık Rusya yüksek okul öğrencileri arasında sosyal reklam ve sosya projeler yarışmasına katılmıştı. Yarışmada «Sigaraya karşı en iyi audiokaydı» olarak seçilmişti.

21-23 Kasım - Halk Ayıklığına Mücadele Birliğinin Nijnekamsk şehrinde jübile toplantısına katılmıştı.

2009 - Çelyabinsk Oblastının Yasama Meclisinin Gençlik Odasında iki temsilci

Nisan 2009 Şadrinsk şehrinde ayıklık hareketinin gençleri arasında tecrübe teatisi ile ilgili seminere katıldı.

Haziran 2009 Çelabinsk'in bölgelerinde Sağlık Günlerinin düzenlenmesine katılmıştı. 

Haziran 2009 - Kurçatovskiy bölgesinde Gençler Gününe katılmıştı.

1-7 Temmuz 2009 tarihinda Rusya'nın ve BDT'nin Ayıklık hareketinin Elançık gölünün kıyısında 19uncu okullar arası toplantını düzenlenmişti.

5 Temmuz 2009 - «Gençler ayık Rusya içindir» toplum hareketinin bölgeler arası 5inci toplantısını düzenlemişti.

3-6 Eylül - Çelyabinsk Oblastı'nın Agapovskiy bölgesinde «Gençler aralarında koruyucu tedbirler» adlı semineri düzenlemişti.

20-30 Eylül 2009 - Sevastopol şehrinde (Kırım, Ukrayna) «Sağlıklı ayık insanı koruyan mevzuat ve yasama» adlı sobrioloji, korunma, sosyal eğitbilim ve narkolojı sorunları üzerine 28inci Uluslarası konferansa katılmıştı.

Çelyabinsk Oblastı'nın Kamu Meclisinin, Çelyabinsk Yönetiminin Leninskiy bölgesinin Eğitim Genel Müdürlüğünün, Agapovskiy idari bölgesi Yönetiminin, Agapovskiy idari bölgesinin Gençler İşleri Komitesinin, Başkurdistan Cumhuriyeti'nin Abzelilovskiy idari bilgesinin bakanının, Çelyabinsk Oblastı Agapovskiy idari bölgesinin Milletvekili Meclisinin, «Ural'ın ihyası» kamu hareketinin bölge Kurulunun, Şadrinskiy Devlet Eğitbilim Enstitüsünün, Magnitogorsk şehrinin İdari Eğitim Kurumu Çocuk Ek Eğitim Merkezi «Çocuk ve gençlerin yaratıcılığı sarayı»nın, Magnitogorsk şehrinin «EKOPOLİS» bölge etnografyası ve turizm bölümünün, 1 No'lu İdari Eğitim Kurumu P.A.Skaçkov adına Agapovskaya Orta Genel Eğitim Okulun yönetiminin, Agapovka kasabasında 2 No'lu İdari Eğitim Kurumu Agapovskaya Orta Genel Eğitim Okulun yönetiminin, İdari Eğitim Kurumu Burannaya Orta Genel Eğitim Okulun, İdari Eğitim Kurumu Pervomayskaya Orta Genel Eğitim Okulun, Agapovskiy idari bölgesinin İdari Eğitim Kurumu Primorskaya Orta Genel Eğitim Okulun yönetimlerinin, Agapovskiy idari bölgesinin İdari Eğitim Kurumu Narovçatskaya Orta Genel Eğitim Okulun yönetimlerinin ve öğretmenler kolektifi, Agapovskiy idari bölgesinin132 No'lu mesleki lisesinin yönetimi, 117, 131 No'lu İdari Eğitim Kurumu Orta Genel Eğitim Okulun yönetimlerinin ve öğretmenler kolektifi, İdari Eğitim Kurumu Çelyabinsk'in142 No'lu lisesi, Çelyabinsk'in 16 No'lu kütüphanenin yönetiminin ve başkaların teşekkürleri.